Toimintaohjeet epäasiallisen käytöksen tapausten käsittelyyn

Helsingin Taitoluisteluakatemia ry (myöh. Akatemia) haluaa tarjota lapsille ja nuorille kannustavan yhteisön, jossa jokaisen luistelijan on turvallista harrastaa ja kilpailla, valmentajien valmentaa ja toimihenkilöiden tehdä tehtävänsä. Seuralla on omat säännöt yhteiselle toiminnalle ja seura kannustaa ryhmiä kirjoittamaan omat sääntönsä ylös. Akatemiassa on nollatoleranssi häirinnälle, kiusaamiselle eikä syrjinnälle.

Ristiriitatilanteita varten Akatemiassa on käytössä matalan kynnyksen puuttumisen malli. Matalan kynnyksen mallin tavoitteena on selvittää ristiriidat heti tapahtumahetkellä asianosaisten kesken. Mikäli tämä ei riitä, epäasiallinen käytös jatkuu tai kyseessä on valmentajan, vanhemman tai toimihenkilön epäasiallinen käytös, tilanne käsitellään hallituksen vahvistaman toimintamallin mukaisesti. Tärkeää epäasiallisen käytöksen käsittelyssä on läpinäkyvyys, reiluus ja avoimuus. Kaikkia urheilijoita, vanhempia, valmentajia ja seurantoimihenkilöitä kohdellaan yhdenvertaisesti ja kunnioittavasti.

Akatemian hallitus nimeää hallituskausittain henkilöt, jotka ottavat valitukset vastaan. Kaudella 2020-2021 henkilöt ovat puheenjohtaja Maiju Laaksonen ja varapuheenjohtaja Teija Ahopelto.

 

Toimintaohje luistelijoille ja vanhemmille

Ristiriitatilanteissa toimi seuraavasti:

 1. Kerro tilanteesta, näkemästäsi ja kokemastasi asianosaisille. Kerro suoraan, että hänen käytöksensä on ei-toivottua ja koet sen häiritsevänä. Pyydä, että asia selvitetään. Arjessa kohtaamme monenlaisia ristiriitatilanteita ja parhaiten ne selviävät heti tapahtumapaikalla tai mahdollisimman nopeasti tapahtuman jälkeen. Harjoituksissa tai muissa joukkuetapahtumissa tapahtuvan epäasiallisen käytöksen ensisijainen yhteyshenkilö on valmentajat tai joukkueenjohtaja. Ole heihin rohkeasti yhteydessä. Seuran toimihenkilöt ja valmentajat on koulutettu käsittelemään ristiriitatilanteita. Jos et voi tai halua kertoa asiastasi suoraan kiusaajalle/häiritsijälle, käänny asiassasi valmentajan/ohjaajan, jonkun muun turvalliseksi kokemasi aikuisen tai Et ole yksin -palvelun puoleen.
 2. Ristiriitatilanne käsitellään asianosaisten kesken mahdollisimman pian tapahtuman jälkeen. Jokaisessa ristiriitatilanteessa ja sen selvittämisessä kunnioitetaan kokemusta. Jos kokemus loukkaavasta käytöksestä on syntynyt, sitä ei kiistetä, kielletä eikä siitä aiheudu asiasta kertovalle harmia.
 3. Voit myös ottaa yhteyttä havaitessasi tai kohdatessasi epäasiallista kohtelua
  • Oman seurasi puheenjohtajaan tai muuhun nimettyyn vastuuhenkilöön
  • Suomen Taitoluisteluliiton puheenjohtajaan tai varapuheenjohtajaan, joka on nimetty häirintävaltuutetuksi
  • Suoraan SUEKn ILMOita urheilurikkomuksesta verkkosivustolle tehdäksesi ilmoituksen
  • Viranomaisiin (lastensuojelu, poliisi)

  Mikäli toiminta jatkuu, kirjaa ylös milloin ja missä ne ovat tapahtuneet, keitä on ollut paikalla ja mitä on tapahtunut.

Mikäli epäasiallinen toiminta jatkuu tai kyseessä on valmentajan, vanhemman tai toimihenkilön epäasiallinen käytös, toimitaan seuraavasti:

 1. Ole yhteydessä puheenjohtajaan tai varapuheenjohtajaan ja kerro epäasiallisesta käytöksestä.
  Yhteydenoton aikana kirjataan ylös valituksen sisältö, päivämäärä ja valituksen tekijä. Jokainen valitus viedään nimettömän hallitukselle tiedoksi ja hallitus päättää puolueettomat käsittelijät valitukselle. Rikos- ja lastensuojeluasioissa hallitus on yhteydessä viranomaisiin.
 2. Osapuolia kuullaan luottamuksellisesti
  Käsittelijät kuulevat kaikkia osapuolia, jonka jälkeen tavataan yhteisesti, käydään tilanne molempien puolien osalta läpi ja sovitaan jatkosta. Tapaamisista pidetään pöytäkirjaa ja asianosaiset hyväksyvät ne allekirjoituksella. Pöytäkirjaan kirjataan keskustelun pääpointit ja sovitut jatkotoimenpiteet. Jos valituksen tekijä ei halua tulla esiin nimellä, kaikkia osapuolia kuullaan luottamuksellisesti. Alaikäisiä lapsia kuultaessa vanhemmilta pyydetään lupa ja heillä on mahdollisuus osallistua kuulemiseen. Kuulemisen aluksi asianosaisille kerrotaan selkeästi miksi henkilöä kuullaan ja kerrotaan, miten prosessi tulee etenemään. Kuulemisista pidetään pöytäkirjaa ja jokaisella on oikeus lukea itseään koskevat kirjaukset.
 3. Tehdään päätökset jatkotoimenpiteistä
  Toimenpiteet päätetään seuran sääntöjen mukaisesti. Kurinpidollisista toimenpiteistä koskien valmentajia tai muita aikuisia, päättää aina seuran hallitus. Käsittelystä tehdään kirjallinen yhteenveto, johon kirjataan toimenpiteet, kuulemiset ja tehdyt päätökset.
 4. Tiedottaminen
  Päätöksestä informoidaan asiaankuuluvia henkilöitä. Valituksen tehneelle henkilölle kerrotaan valitusprosessin etenemisestä ja ratkaisuista perusteluineen. Hallitus päättää, milloin asiasta viestitään koko seuralle. Häirintä- ja väkivaltatapauksissa tilanne käsitellään ryhmässä ja annetaan urheilijoille mahdollisuus tulla puhumaan asiasta myös myöhemmin.