HTA:n visio

HTA on ammattimaisesti johdettu yksinluistelun suurseura, joka tarjoaa laadukasta ja tavoitteellista taitoluisteluvalmennusta myönteisessä ja palkitsevassa ilmapiirissä kaikenikäisille ja tasoisille kilpailijoille ja harrastajille. 

Visiota toteutetaan seuraavien periaatteiden avulla:   

  • Seuran ilmapiiri on mukaanottava ja avoin, jossa arvostetaan kaikkia 
  • Akatemian ammattitaitoiset valmentajat ottavat huomioon lapsen ja nuoren kasvun ja kehityksen eri vaiheet ja tukevat tasapuolisesti luistelijan kehittymistä (psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen) kohti unelmaansa 
  • Seuran hallitus on aktiivinen toimija lajiyhteisössä ja pyrkii edesauttamaan yksinluistelun elinvoimaisuuden kestävää kehitystä

HTA:n arvot

Ilo  –   Kannustus  –  Luistelijalähtöisyys  –  Turvallisuus  –  Yhteisöllisyys

Ilo

Me uskomme, että hyvinvoinnin kannalta ilo ja muut positiiviset tunteet ovat niitä, joista saa voimaa. Ilo, nauru sekä myönteinen olo ja tunne vapauttavat energiaa, mahdollistavat uuden luomista, edistävät oppimista, avaavat väyliä ongelmien ratkaisuun. Iloisena saa paljon enemmän aikaan.

Kannustus

Uskomme, että aito kannustus ja rohkaisevat sanat, saavat meistä jokaisen ylittämään itsensä. Siksi meillä iloitaan yhdessä omista ja toisten pienistä ja suuremmista onnistumisista.

Meistä jokainen tarvitsee arvostusta ja sanoja, jotka kohottavat. Uskomme, että oikea aikainen ja ohjaava palaute motivoi ja auttaa yksilöä kehittymään. Meillä palautteessa keskitytään niihin asioihin, joihin voidaan omalla toiminnalla vaikuttaa ja joiden kehittäminen on hyödyllistä. Hyvin annettu palaute tuo haasteen esiin sellaiselle tavalla ja tasolla, jossa haasteen käsittely ja kohtaaminen haasteen ympärillä on mahdollista.

Luistelijalähtöisyys

Me teemme päätökset sekä suunnittelemme seuran toiminnot ja valmennuksen luistelijoita kuullen ja luistelijoiden mielipiteet huomioiden. Me uskomme siihen, että jokainen luistelija tulee nähdä ja huomioida yksilönä.

Meillä luistelija on kaiken toiminnan keskiössä. Luistelija asettaa itse omat tavoitteensa valmentajan avustuksella. Valmennuksen ja muiden yhteisön jäsenten tehtävä on tukea häntä niiden tavoitteiden saavuttamisessa.

Turvallisuus

Meidän seurassamme turvallinen harjoitteluympäristö on jokaisen perusoikeus. Turvallisessa harjoitteluympäristössä jokainen tulee huomatuksi ja hyväksytyksi omana itsenään, jokainen uskaltaa sanoa mielipiteensä ja kokee tulevansa kuulluksi. Turvallisessa ympäristössä ei tarvitse pelätä kiusaamista, nolaamista eikä huomiotta jättämistä. Turvallisessa harjoitteluympäristössä myös fyysinen ympäristö ja tarvittavat välineet ovat turvallisia.

Yhteisöllisyys

Me uskomme, että hyvä ilmapiiri luo sellaisen harjoitteluympäristön, jossa on mahdollisuus oppia ja onnistua. Harjoituksiin on kiva tulla, kun siellä on hyvä olla. Seurassamme yhteisöllisyys syntyy rakkaudesta taitoluisteluun, keskinäisestä luottamuksesta, sitoutumisesta ja yhdessä toimimisesta.

Vuosikello 2024-2025 (27.3.2024)

Alta löydät toimintatapamme teemoittain. Klikkaa kuvaketta, josta haluat lisää tietoa.