Luistelukoulu on tarkoitettu leikki- ja kouluikäisille lapsille. Lapset harjoittelevat luistelua turvallisessa pienryhmässä, leikin lomassa ja taitavien ohjaajien johdolla. Luistelu on perustaito ja kiva, lasta monipuolisesti kehittävä harrastus!

Luistelukoulunohjaajamme ovat entisiä luistelijoita, ESLU:n, STLL:n ja HTA:n kouluttamia nuoria aikuisia, joilla on kokemusta sekä urheiluseuratoiminnasta että lasten kanssa liikkumisesta.

 

Luistelukoulusta eteenpäin?

Mitä useampia kertoja viikossa luistelee, sitä nopeammin taidot kehittyvät ja sitä enemmän oppimisen elämyksiä kertyy. Ohjaajat ja valmentajat suosittelevat kehitysryhmiin siirtymistä, kun vaan innostusta useampiin viikkokertoihin riittää! Voitte tiedustella kehitysryhmien vapaita paikkoja ja sopia kokeilukerrasta sähköpostitse.

Jos haluat kysyä lapsen valmennuksesta, edistymisestä, varusteista tai muista luisteluasioista, ohjaajat ja hallivastaavat keskustelevat mielellään kanssasi ennen tunnin alkua tai sen jälkeen. Voit myös lähettää luistelukouluun liittyviä kysymyksiä sähköpostitse osoitteeseen.

 

Soveltava luistelu 2019-2020

Soveltavan luistelun ryhmät on tarkoitettu jonkin sairauden tai vamman vuoksi erityistä huomiota tarvitseville lapsille. HTA:n soveltavan luistelun ryhmä on tarkoitettu lapsille, jotka ovat jo kokeilleet luistelemista ja ovat innostuneet luistelusta.

Lisätietoja soveltavasta luistelusta voi lukea täältä: https://www.stll.fi/tule-mukaan/soveltava-luistelu/

 

Luistelukoulun turvaohjeet

Näin toimimme jäähalleissa ja tunneilla

Seuran käytössä oleva kenttä ja pukukopin tai -koppien numerot näkyvät jäähallin aulan ilmoitustaululla vahtimestarikopin läheisyydessä. Seura ja jäähalli eivät vastaa pukukoppiin jätetyistä tavaroista. Viimeinen pukukopista lähtijä lukitsee oven ja antaa avaimen valmentajalle.

Jäälle ei saa mennä ilman ohjaajaa, ja jäältä tulee poistua heti tunnin päätyttyä. Vanhemmat saattavat luistelukoululaisen kaukalolle ja ovat vastassa lastaan tunnin päättyessä kaukalon reunalla. Vanhempien on hyvä odotella lapsia hallin tiloissa tai läheisyydessä, jotta lapsi löytää hoitajansa nopeasti, jos hän jostain syystä joutuu keskeyttämään tuntinsa.

 

Luistelukoululaisen vakuutus

Seura vakuuttaa kaikki luistelukoulumaksun suorittaneet ja tarvittavat yhteystietonsa antaneet alle 15-vuotiaat luistelukoululaiset. Vakuutus noudattaa nuorison urheiluvakuutuksen yleisiä tapaturmaehtoja (U9507). Lisätiedot:  Suomen Taitoluisteluliitto.

 

Pelisäännöt

HTA, sen luistelijat sekä luistelijoiden vanhemmat ovat mukana Nuori Suomi ry:n Operaatio Pelisäännöissä. Sen pelisäännöt sekä YK:n laatima Lasten oikeudet urheilussa toimivat seuran ohjenuorana:

  1. Oikeus osallistua lahjakkuudesta riippumatta
  2. Oikeus osallistua sillä tasolla, joka sopii omaan henkisen ja fyysisen kasvun vaiheeseen.
  3. Oikeus aikuiseen ohjaajaan/valmentajaan.
  4. Oikeus osallistumiseen turvallisessa ympäristössä.
  5. Oikeus osallistua toiminnan suunnitteluun ja päättää omasta osallistumisesta.
  6. Oikeus osallistumiseen lapsena, ei pienenä aikuisena.
  7. Oikeus tasa-arvoisiin mahdollisuuksiin pyrkiä menestykseen.
  8. Oikeus asianmukaisiin varusteisiin.
  9. Oikeus tulla kohdelluksi kunnioituksella kaikkien toimintaan osallistuvien taholta.
  10. Oikeus hauskuuteen urheilun parissa.