Ryhmä Turkoosi, kuva: Marion Käyhty
Ryhmä Turkoosi, kuva: Marion Käyhty

Ryhmä Turkoosi

 • Kilpailusarja: Noviisit (nuoremmat)
 • Harjoitusmäärä: Jää- ja oheisharjoittelu 6x viikossa, aamujäät 2x viikossa
 • Jääharjoituksissa harjoitellaan kaksoishyppyjä ja kaksois-kaksois hyppy-yhdistelmiä luistelijoiden yksilöllisten tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi harjoitukset sisältävät askeleiden, piruettien ja esiintymistaidon harjoittelua.
 • Oheisharjoittelu sisältää lajitekniikan ja -taitojen harjoittelua, urheilijan fyysisiä ominaisuuksia kehittävää fysiikkaharjoittelua, tanssia ja kehonhuoltoa.
 • Ryhmän luistelijat kehittävät omaa taitotasoaan pitkäjänteisesti ja harjoittelevat intensiivisesti omien tavoitteiden saavuttamiseksi.
 • Ryhmässä syvennetään myös terveysosaamista: urheilijan kokonaisvaltainen hyvinvointi vaikuttaa suoraan kehittymiseen.

Ryhmäinfo

 • 6 luistelijaa
 • Ikäjakauma 12–13 -vuotiaita
 • Vastuuvalmentaja Susanna Palokangas
 • Ryhmävastaava: Hanna Jaakola

Ryhmän pelisäännöt

 • Tervehditään kaikkia ja muistetaan noudattaa hyviä käytöstapoja
 • Pidetään huoli omista asioista ja tavaroista
 • Kunnioitetaan kaikkia – kuunnellaan kaikkia, kannustetaan kaikkia, ei arvostella toisia tai itseään
 • Muistetaan liikennesäännöt jäällä
 • Annetaan kaikille työrauha – ei tulla harjoituksiin häiritsemään muita
 • Ollaan kaikkien kavereita
 • Ollaan rehellisiä kaikessa!
 • Pyydetään anteeksi – annetaan anteeksi