K1-ryhmä, kuva: Marion Käyhty / marionkayhty.com
K1-ryhmä, kuva: Marion Käyhty / marionkayhty.com

K1 -ryhmän luistelijat harjoittelevat kaikkia yksöishyppyjä sekä helpoimpia kaksoishyppyjä. Tavoitteena on hallita kaikki peruspiruetit (vaaka-, istuma- ja seisomapiruetti) jalanvaihdolla sekä helpoimpia piruettivariaatioita vaivattomasti suurella rotaationopeudella. Ryhmässä harjoitellaan helpoimpia perusluistelun askeleita paneutuen erityisesti laatuun. Tavoitteena on osata taitoluisteluliiton perustesti 1 ja elementtitesti 1.

Tässä ryhmässä luistelija saa oman kilpailuohjelmansa kun valmentajat katsovat, että luistelija hallitsee yksöishypyt ja peruspiruetit riittävän hyvin sekä pystyy yhdistämään tarvittavia askeleita.

Ryhmän luistelijat kilpailevat Mineissä, Aluesilmuissa ja B-Silmuissa. Ryhmä jaetaan jäällä pääsääntöisesti kahteen pienempään ryhmään luistelijoiden tason mukaisesti, jotta jokaiselle onnistutaan varmasti tarjoamaan omalle tasolle sopivia keveämpiä taikka vaativampia harjoitteita askeleissa, pirueteissa sekä hypyissä.

Viikottaiseen harjoitteluun kuuluvat jääharjoittelu sekä monipuolinen oheisharjoittelu, jonka tavoitteena on tukea lajitekniikan ja -taitojen oppimista sekä edistää taitoluistelussa vaadittavien fyysisten ominaisuuksien kehittymistä. Painopiste oheisharjoittelussa on ketteryys- ja koordinaatioharjoittelussa, kehonhallinnassa, kehon linjauksien opettelussa ja liikkuvuuden lisäämisessä.

Tanssissa tavoitteena on oppia baletin perusteet sekä innostaa lapsia musiikin ilmaisuun lapsen luovuutta tukevien harjoitteiden avulla. Yksi osa harjoittelua on urheilijaksi kasvaminen ja omatoimisuuden lisääminen.

Ryhmän yleisten tavoitteiden lisäksi valmentaja ja urheilija asettavat yhdessä urheilijalle yksilöllisiä tavoitteita kerran vuodessa käytävässä kehityskeskustelussa.

Ryhmäinfo

  • 12 luistelijaa
  • 6-9 -vuotiaita
  • Treenimäärä 8h/vko
  • Vastuuvalmentaja
  • Ryhmävastaava Johanna Parviainen

Ryhmän pelisäännöt

  1. Ollaan ystävällisiä ja otetaan kaikki mukaan.
  2. Kannustetaan kaikkia ja autetaan kaveria onnistumaan.
  3. Annetaan toiselle rauha harjoitella.
  4. Kuunnellaan ohjeet.
  5. Pidetään hauskaa yhdessä.