Kirjoitan teille nyt Seurasydämestä, joka on Akatemian oma blogi. Täällä avataan seuran toimintaa eri teemojen kautta, otetaan kantaa ja haastetaan ajattelemaan. Blogin tekstit voivat olla moninaisia ja kirjoittaa voi kuka vain. Yhdistävä asia täällä julkaistaville teksteille on, että ne kumpuavat Seurasydämestä.

Seurasydän sykkii kaiken toimintamme kivijalkana oleville arvoille: Ilo, turvallisuus, luistelijalähtöisyys, kannustus, yhteisöllisyys. Arvot eivät ole vain sanoja, vaan ne kertovat mitä asioita pidämme tärkeänä, ohjaavat toimintaamme ja näkyvät päätöksenteossa.

Ilo

Me uskomme, että hyvinvoinnin kannalta ilo ja muut positiiviset tunteet ovat niitä, joista saa voimaa. Ilo, nauru sekä myönteinen olo ja tunne vapauttavat energiaa, mahdollistavat uuden luomista, edistävät oppimista ja avaavat väyliä ongelmien ratkaisuun. Iloisena saa paljon enemmän aikaan.

Turvallisuus

Meidän seurassamme turvallinen harjoitteluympäristö on jokaisen perusoikeus. Turvallisessa harjoitteluympäristössä jokainen tulee huomatuksi ja hyväksytyksi omana itsenään, jokainen uskaltaa sanoa mielipiteensä ja kokee tulevansa kuulluksi. Turvallisessa ympäristössä ei tarvitse pelätä kiusaamista, nolaamista eikä huomiotta jättämistä. Turvallisessa harjoitteluympäristössä myös fyysinen ympäristö ja tarvittavat välineet ovat turvallisia.

Luistelijalähtöisyys

Me teemme päätökset sekä suunnittelemme seuran toiminnot ja valmennuksen luistelijoita kuullen ja luistelijoiden mielipiteet huomioiden. Me uskomme siihen, että jokainen luistelija tulee nähdä ja huomioida yksilönä.

Kannustus

Uskomme, että aito kannustus ja rohkaisevat sanat, saavat meistä jokaisen ylittämään itsensä. Siksi meillä iloitaan yhdessä omista ja toisten pienistä ja suuremmista onnistumisista.

Yhteisöllisyys

Me uskomme, että hyvä ilmapiiri luo sellaisen harjoitteluympäristön, jossa on mahdollisuus oppia ja onnistua. Harjoituksiin on kiva tulla, kun siellä on hyvä olla. Seurassamme yhteisöllisyys syntyy rakkaudesta taitoluisteluun, keskinäisestä luottamuksesta, sitoutumisesta ja yhdessä toimimisesta.

 

Lähdetään uuteen luistelukauteen yhteisiä arvoja vaalien: yhdessä iloiten, rakentaen vahvaa ja yhteen hiileen puhaltavaa yhteisöä, arvostaen ja kuullen luistelijoita ja toinen toistamme kannustaen.

Kiitos, että olet mukana!

Aurinkoisin terveisin
Teija, puheenjohtaja

PS. Jos pulppuat asiaa SEURASYDÄMESTÄ, ole yhteydessä puheenjohtaja@taitoluisteluakatemia.fi. Blogi on meidän.